28 september en 5 & 12 oktober 2019: Workshop Kleinschalig Heidebeheer

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert een Workshop voor vrijwilligers, terreinmedewerkers en belangstellenden die betrokken zijn bij landschaps- en heidebeheer in het Gooi. Met één theoriedag en twee praktijkdagen wordt volop aandacht besteed aan de noodzaak van kleinschaligheid bij het beheer van heide voor herstel van biodiversiteit in de kwetsbare heidebiotopen. Speciale aandacht voor het leven van de minder bekende, verborgen kleine heidefauna: insecten, amfibieën en reptielen.

Hoe ziet de Workshop Kleinschalig Heidebeheer er uit?

Zaterdag 28 september: theoriedag 9.15 – 16.00 uur

’s Ochtends komen Jap Smits en Ingo Janssen hun expertise met ons te delen.
Jap Smits is boswachter-ecoloog in De Kempen, insectenkenner en schrijver van het boek “Heidebeheer – Moderne methoden in een eeuwenoud landschap”.
In zijn lezing “Kleinschalig heidebeheer” zal hij dieper ingaan op de noodzaak om heidebeheer kleinschalig uit te voeren. Bij grootschalig en eenvormig plaggen blijft er voor reptielen en insecten onvoldoende variatie in vegetatie- en bodemstructuur over om te kunnen overleven.
Ingo Janssen is onderzoeker en reptielen- en amfibieëndeskundige van Ravon. Hij zal met zijn presentatie en de excursie meer vertellen over het leven van reptielen en amfibieën in heidemilieus. 6 van de 7 soorten herpetofauna komen voor in heide. De ochtend wordt afgesloten met een inleiding over de praktijk van kleinschalig heidebeheer.

Na de lunch -aangeboden door Nardinclant landschapsbeheer- volgt een excursie naar een heideterrein in ’t Gooi.

LOCATIE: Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103a 1217 GL Hilversum. Er is plaats voor 60 à 70 deelnemers.

Zaterdag 5 & 12 oktober: praktijkdagen 9.15 – 15.30 uur op “het Heitje” Tijdens de praktijkdagen gaan we op “het Heitje” in het Spanderwoud aan de slag met kleinschalig heidebeheer: plaggen, waar nodig boomopslag verwijderen, zandplekken creëren. Er zal speciale aandacht zijn wat je met bepaalde plag- en beheermethoden beter kunt sparen en wat verwijderen en hoe je zo een heidebiotoop voor insecten, reptielen en amfibieën in stand kunt houden of verbeteren. Per dag kunnen zo’n 15-20 deelnemers meedoen

Zie de flyer met het volledige programma

Aanmelden s.v.p. via het formulier op www.nardinclant.nl

Dankzij sponsoring door Goois natuurreservaat en Vrienden van het Gooi is de deelname gratis.